‭(626) 963-6919

Injection Molding Department

2    15 Ton 1 oz. Boy

2    60 Ton 3 oz. TMC

1    90 Ton 6 oz. TMC

1    90 Ton 5 oz. Toyo

2    100 Ton 6 oz. Van Dorn

1    145 Ton 7 oz. Toyo

2    200 Ton 15 oz. Toyo

1    300 Ton 30 oz. Toyo

Ask a Question